مراکز تحت پوشش

مراکز تحت پوشش

• استان آذربایجان شرقی
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 آذربایجان شرقی تبریز ولیعصر 3327 - 3329 - 3330 - 3331
3332 - 3333 - 3339
فعال
2 آذربایجان شرقی تبریز رحیمیان 3523 - 3524 - 3525
3526 - 35276 - 35277
فعال
3 آذربایجان شرقی تبریز رجائی 3334 - 3335 - 3336 - 3337 فعال
4 آذربایجان شرقی تبریز قندی 3553 - 3554 - 3555
3556 - 3557
فعال
5 آذربایجان شرقی تبریز طالقانی 3540 - 3541 - 3542 - 3543 فعال
6 آذربایجان شرقی تبریز یاغچیان 3384 - 3385 - 3386 فعال
7 آذربایجان شرقی تبریز آزادی 3475 - 3476 - 3477
3478 - 3479
فعال
8 آذربایجان شرقی تبریز باکری 3445 - 3446 - 3447 - 3448 فعال
9 آذربایجان شرقی تبریز چمران 3424 - 3425 - 3426 - 3427 فعال
10 آذربایجان شرقی تبریز ائل گلی 3380 - 3381 - 3382 فعال
11 آذربایجان شرقی تبریز مدنی 3440 - 3441 - 3442
3443 - 3444
فعال
• استان آذربایجان غربی
• استان البرز
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 البرز کرج نصرآبادی - در حال راه اندازی مجدد
2 البرز کرج طالقانی - در حال راه اندازی مجدد
3 البرز کرج رجائی - در حال راه اندازی مجدد
4 البرز کرج ثارالله(حصارک) - فعال
5 البرز کرج رشیدی - فعال
6 البرز کرج فهميده - فعال
7 البرز کرج كاظمي (ساسانی) - در حال راه اندازی مجدد
8 البرز کرج خاتم الانبیا (فردیس 2) - در حال راه اندازی مجدد
9 البرز کرج صدوقی (فردیس 1) - در حال راه اندازی مجدد
10 البرز کرج آثاری (مهرشهر) - در حال راه اندازی مجدد
11 البرز کرج غیاثی (باغستان) - فعال
12 البرز کرج ریموت رزکان - در حال راه اندازی مجدد
13 البرز کرج کولیوند - در حال راه اندازی مجدد
14 البرز کرج آوینی (گلدشت) - در حال راه اندازی مجدد
15 البرز کرج ماهدشت - در حال راه اندازی مجدد
16 البرز کرج ولدآباد (کریم زاده) - در حال راه اندازی مجدد
17 البرز کرج دکتر حسابی - در حال راه اندازی مجدد
18 البرز کرج مشکین دشت - در حال راه اندازی مجدد
19 البرز کرج شهرک ناز - در حال راه اندازی مجدد
• استان اصفهان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 اصفهان اصفهان فیض - در حال راه اندازی مجدد
2 اصفهان اصفهان رجایی - در حال راه اندازی مجدد
3 اصفهان اصفهان ردانی پور - در حال راه اندازی مجدد
4 اصفهان اصفهان استقلال - در حال راه اندازی مجدد
5 اصفهان اصفهان امیر کبیر - در حال راه اندازی مجدد
6 اصفهان اصفهان خرازی - در حال راه اندازی مجدد
7 اصفهان اصفهان مدرس - در حال راه اندازی مجدد
8 اصفهان اصفهان امام خمینی - در حال راه اندازی مجدد
9 اصفهان اصفهان آزادی - در حال راه اندازی مجدد
10 اصفهان اصفهان خاتم الانبیا - در حال راه اندازی مجدد
11 اصفهان اصفهان علامه مجلسی - در حال راه اندازی مجدد
12 اصفهان اصفهان شهید منتظری - در حال راه اندازی مجدد
13 اصفهان اصفهان شهید بهشتی - در حال راه اندازی مجدد
14 اصفهان شهرضا همت - در حال راه اندازی مجدد
15 اصفهان شهرضا ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
• استان بوشهر
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 بوشهر بوشهر امام - در حال راه اندازی مجدد
2 بوشهر بوشهر قندی - در حال راه اندازی مجدد
• استان تهران
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 تهران تهران قدس - در حال راه اندازی مجدد
2 تهران تهران مرحوم نهری - در حال راه اندازی مجدد
3 تهران تهران شهید غریبی - در حال راه اندازی مجدد
4 تهران تهران شیخ فضل اله نوری - در حال راه اندازی مجدد
5 تهران تهران توحید - در حال راه اندازی مجدد
6 تهران تهران شهید جعفری - در حال راه اندازی مجدد
7 تهران تهران شهید سعادتمند - در حال راه اندازی مجدد
8 تهران تهران پیام نور - فعال
9 تهران تهران شهید عاطف - فعال
10 تهران تهران شهید نصرالهی - در حال راه اندازی مجدد
11 تهران تهران محلاتی - در حال راه اندازی مجدد
12 تهران تهران ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
13 تهران تهران الغدیر - در حال راه اندازی مجدد
14 تهران تهران اشرفی اصفهانی - در حال راه اندازی مجدد
15 تهران تهران نظری - در حال راه اندازی مجدد
16 تهران تهران پیروزی - فعال
17 تهران تهران آیت - فعال
18 تهران تهران فرد اسدی - در حال راه اندازی مجدد
19 تهران تهران امامت - فعال
20 تهران تهران آیت ا... کاشانی - فعال
21 تهران تهران صالح طبری - در حال راه اندازی مجدد
22 تهران تهران شهید کاظمیان - در حال راه اندازی مجدد
23 تهران تهران شهید حق شناس - فعال
24 تهران تهران شهید زارعی - فعال
25 تهران تهران حکمت شعار - فعال
26 تهران تهران هجرت - در حال راه اندازی مجدد
27 تهران تهران مالک اشتر - در حال راه اندازی مجدد
28 تهران تهران شهدای گمنام - فعال
29 تهران تهران آل اسحاق - در حال راه اندازی مجدد
30 تهران تهران شهید اکبری - در حال راه اندازی مجدد
31 تهران تهران ابوذر - فعال
32 تهران تهران شهید محسنیان - در حال راه اندازی مجدد
33 تهران تهران شهید کرمی - در حال راه اندازی مجدد
34 تهران تهران شهید عرب سرخی - در حال راه اندازی مجدد
35 تهران تهران شهید بخششی - فعال
36 تهران تهران شهید درزی - در حال راه اندازی مجدد
37 تهران تهران نبوت - در حال راه اندازی مجدد
38 تهران تهران توکلی - در حال راه اندازی مجدد
39 تهران تهران سیدالشهدا - در حال راه اندازی مجدد
40 تهران تهران سیزده آبان - فعال
41 تهران تهران رمضانی - در حال راه اندازی مجدد
42 تهران تهران خوشقدم - در حال راه اندازی مجدد
43 تهران تهران یزدان پناه - فعال
44 تهران تهران بختیاری - در حال راه اندازی مجدد
45 تهران تهران بهشتی - در حال راه اندازی مجدد
46 تهران تهران نواب - در حال راه اندازی مجدد
47 تهران تهران رمضانی - در حال راه اندازی مجدد
48 تهران تهران ایروانی - در حال راه اندازی مجدد
49 تهران تهران قندی - در حال راه اندازی مجدد
50 تهران تهران مهدیه - در حال راه اندازی مجدد
51 تهران تهران مشهدی مهدی - فعال
52 تهران تهران منتظری - در حال راه اندازی مجدد
53 تهران مجتمع مسکونی ابن سینا - در حال راه اندازی مجدد
54 تهران مجتمع مسکونی مجتمع فارابی - در حال راه اندازی مجدد
55 تهران مجتمع مسکونی آرمان - در حال راه اندازی مجدد
56 تهران مجتمع مسکونی مجتمع نور - در حال راه اندازی مجدد
57 تهران مجتمع مسکونی مجتمع گلشهر - در حال راه اندازی مجدد
58 تهران مجتمع مسکونی مجتمع شهاب پرواز - در حال راه اندازی مجدد
59 تهران مجتمع مسکونی مجتمع الغدیر - در حال راه اندازی مجدد
60 تهران شهرکهای صنعتی عباس آباد - در حال راه اندازی مجدد
61 تهران شهرکهای صنعتی شمس آباد - در حال راه اندازی مجدد
62 تهران شهرکهای صنعتی ورآورد - در حال راه اندازی مجدد
63 تهران شهرکهای صنعتی اشتهارد - در حال راه اندازی مجدد
64 تهران شهریار شهدا - در حال راه اندازی مجدد
65 تهران اسلامشهر شهید بهشتی - در حال راه اندازی مجدد
66 تهران اسلامشهر قائمیه - در حال راه اندازی مجدد
67 تهران اسلامشهر واوان - در حال راه اندازی مجدد
68 تهران رودهن ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
• استان زنجان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 زنجان زنجان ملت 3371 - 3372 - 3373 - 3374 - 3375
3377 - 3378 - 3302 - 3303
فعال
2 زنجان زنجان امام 3304 - 3311 - 3310 - 3216
3218 - 3332 - 3333 - 3336
فعال
3 زنجان زنجان قائم 3343 - 3344 - 3345 - 3346 - 3347
3312 - 3313 - 3314 - 3315
فعال
4 زنجان زنجان مطهری 3301 - 3305 - 3353 - 3354
3355 - 3356 - 3357 - 3358
فعال
5 زنجان زنجان رسالت 3342 فعال
6 زنجان زنجان الهیه 3352 فعال
7 زنجان خرمدره خرمدره 3552 - 3553 فعال
8 زنجان ابهر ابهر 3522 - 3523 - 3524 - 3527 فعال
9 زنجان ابهر هیدج - در حال نصب
10 زنجان ابهر صائین قلعه - در حال نصب
• استان خراسان رضوی
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 خراسان رضوی مشهد فرشچی - در حال راه اندازی مجدد
2 خراسان رضوی مشهد قندی - در حال راه اندازی مجدد
3 خراسان رضوی مشهد آزادی - در حال راه اندازی مجدد
4 خراسان رضوی مشهد قدس - در حال راه اندازی مجدد
5 خراسان رضوی مشهد وحید صابری - در حال راه اندازی مجدد
6 خراسان رضوی مشهد عدالت - در حال راه اندازی مجدد
7 خراسان رضوی مشهد مطهری - در حال راه اندازی مجدد
8 خراسان رضوی مشهد انقلاب - در حال راه اندازی مجدد
9 خراسان رضوی مشهد فدائیان اسلام - در حال راه اندازی مجدد
10 خراسان رضوی مشهد پیروزی - در حال راه اندازی مجدد
11 خراسان رضوی مشهد شهرک صنعتی طوس - در حال راه اندازی مجدد
• استان خوزستان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 خوزستان اهواز امام - در حال راه اندازی مجدد
2 خوزستان اهواز ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
3 خوزستان اهواز چمران - در حال راه اندازی مجدد
4 خوزستان اهواز آزادی - در حال راه اندازی مجدد
• استان فارس
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 فارس شیراز کامیاب - در حال راه اندازی مجدد
2 فارس شیراز ابوذر - در حال راه اندازی مجدد
3 فارس شیراز حافظ - در حال راه اندازی مجدد
4 فارس شیراز سلمان - در حال راه اندازی مجدد
5 فارس شیراز معالی آباد - در حال راه اندازی مجدد
6 فارس شیراز امیر کبیر - در حال راه اندازی مجدد
7 فارس شیراز ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
8 فارس شیراز آزادگان - در حال راه اندازی مجدد
9 فارس شیراز فياض بخش - در حال راه اندازی مجدد
10 فارس شیراز ايمان - در حال راه اندازی مجدد
11 فارس شیراز غدیر (گلستان) - در حال راه اندازی مجدد
• استان قزوین
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 قزوین قزوین رجائی - در حال راه اندازی مجدد
2 قزوین قزوین بابائی - در حال راه اندازی مجدد
3 قزوین قزوین شهرک صنعتی (خوارزمی) - در حال راه اندازی مجدد
4 قزوین قزوین آزادی - در حال راه اندازی مجدد
5 قزوین قزوین رسالت - در حال راه اندازی مجدد
• استان کرمان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 کرمان کرمان ولیعصر - در حال راه اندازی مجدد
2 کرمان کرمان صدوقی - در حال راه اندازی مجدد
3 کرمان کرمان سیدالشهدا - در حال راه اندازی مجدد
4 کرمان کرمان باهنر - در حال راه اندازی مجدد
5 کرمان کرمان مفتح - در حال راه اندازی مجدد
6 کرمان کرمان مطهری - در حال راه اندازی مجدد
7 کرمان کرمان الغدیر - در حال راه اندازی مجدد
• استان گلستان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 گلستان گرگان امام رضا - در حال راه اندازی مجدد
2 گلستان گرگان امام سجاد - در حال راه اندازی مجدد
• استان گیلان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 گیلان رشت سنگر - فعال
2 گیلان رشت دانشگاه گیلان - فعال
3 گیلان رشت لشت نشاء - فعال
4 گیلان رشت مرکز 2 رشت - فعال
5 گیلان رشت خمام - فعال
6 گیلان رشت مرکز pc - درحال راه اندازی مجدد
7 گیلان رشت پیر بازار - درحال راه اندازی مجدد
8 گیلان رشت مرکز 3 رشت - درحال راه اندازی مجدد
9 گیلان رودبار رودبار - فعال
10 گیلان رودبار منجیل - فعال
11 گیلان رودبار رستم آباد - در حال راه اندازی مجدد
12 گیلان رودبار لوشان - فعال
13 گیلان صومعه سرا صومعه سرا - فعال
14 گیلان صومعه سرا گوراب زرمیخ - در حال راه اندازی مجدد
15 گیلان صومعه سرا جمعه بازار - درحال راه اندازی مجدد
16 گیلان بندر انزلی انزلی 3 - فعال
17 گیلان بندر انزلی انزلی 4 - فعال
18 گیلان بندر انزلی حسن رود - در حال راه اندازی مجدد
19 گیلان آستارا عباس اباد - در حال راه اندازی مجدد
20 گیلان آستارا لوندویل استارا - در حال راه اندازی مجدد
21 گیلان آستارا استارا 3 - در حال راه اندازی مجدد
22 گیلان سیاهکل سیاهکل - فعال
23 گیلان رودسر میان پشته - در حال راه اندازی مجدد
24 گیلان رودسر چابکسر(شیخ زاهد محله) - درحال راه اندازی مجدد
25 گیلان آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - فعال
26 گیلان تالش ناورود - فعال
27 گیلان تالش ناورود - درحال راه اندازی مجدد
28 گیلان فومن فومن - فعال
29 گیلان رضوان شهر پره سر - درحال راه اندازی مجدد
30 گیلان املش املش - فعال
31 گیلان لنگرود کومله - درحال راه اندازی مجدد
32 گیلان استانه کیاشهر - درحال راه اندازی مجدد
• استان مازندران
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 مازندران چالوس کلاردشت - فعال
2 مازندران بابل امیر کلا - فعال
3 مازندران بابل دانشگاه بابل - فعال
4 مازندران ساری ولایت - فعال
5 مازندران ساری نیمه شعبان - فعال
6 مازندران ساری الغدیر - فعال
7 مازندران ساری شهید قندی - فعال
8 مازندران ساری امام (ره) - فعال
9 مازندران نور رویان - فعال
10 مازندران سوادکوه زیرآب - فعال
11 مازندران محمود اباد محمود اباد - فعال
12 مازندران تنکابن مرکز3 - فعال
13 مازندران سلمانشهر عباس اباد - فعال
14 مازندران سلمانشهر سلمانشهر - فعال
15 مازندران رامسر شهید مطهری - فعال
16 مازندران رامسر شهید رحیمییان - فعال
17 مازندران بابلسر دریا کنار - فعال
• استان همدان
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 همدان همدان باباطاهر - در حال راه اندازی مجدد
2 همدان همدان بعثت - در حال راه اندازی مجدد
3 همدان همدان پاستور - در حال راه اندازی مجدد
4 همدان همدان تختی - در حال راه اندازی مجدد
5 همدان همدان خضريان - در حال راه اندازی مجدد
6 همدان همدان مدنی - در حال راه اندازی مجدد
7 همدان همدان بهشتی - در حال راه اندازی مجدد
8 همدان نهاوند قدوسی - در حال راه اندازی مجدد
• استان یزد
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 یزد یزد صدوقی - در حال راه اندازی مجدد
2 یزد یزد هفتم تیر - در حال راه اندازی مجدد
3 یزد یزد شهر صنعتی - در حال راه اندازی مجدد
4 یزد یزد مفتح - در حال راه اندازی مجدد
5 یزد یزد مطهری - در حال راه اندازی مجدد
6 یزد یزد کوثر - در حال راه اندازی مجدد
• استان کرمانشاه
ردیف استان شهرستان مرکز پیش شماره وضعیت
1 کرمانشاه کرمانشاه آزادی 38200 - 38210 - 38211 - 38212 - 38213
38214 - 38215 - 3822 - 3823 - 3824
3825 - 38440
فعال
2 کرمانشاه کرمانشاه بعثت 38302 - 38303 - 3835 - 3836 - 3837
3838 - 3839 - 38430 - 38431 - 38432
38433
فعال
3 کرمانشاه کرمانشاه فجر 34200 - 3421 - 3422 - 3423 - 3424
3429 - 34300 - 34301
فعال
4 کرمانشاه کرمانشاه ولی عصر 3720 - 3724 - 3725 - 37260 - 37261
37262 - 37263 - 37264 - 37265 - 37266
37267 - 37268
فعال
5 کرمانشاه کرمانشاه امام 3721 - 3722 - 3723 - 3727 - 3728
3729 - 37300
فعال
6 کرمانشاه کرمانشاه رسالت 37305 - 37306 - 3826 - 3827 - 38280
38281 - 38282 - 38283 - 38284 - 38425
38426 - 38427 - 38428 - 38429
فعال
7 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه 3426 - 3427 - 34280 - 34281 - 34282
34283 - 34284 - 34302 - 34306
فعال
8 کرمانشاه سنقر سنقر 4842 - 4843 فعال
9 کرمانشاه اسلام آباد اسلام آباد - فعال
10 کرمانشاه گیلانغرب گیلانغرب - در حال نصب
11 کرمانشاه جوانرود جوانرود 4622 - 4623 فعال
12 کرمانشاه سرپل ذهاب سرپل ذهاب 4222 - 4223 فعال
13 کرمانشاه گنکاور گنکاور - فعال
14 کرمانشاه قصرشیرین قصرشیرین - فعال
15 کرمانشاه پاوه پاوه 4612 - 4613 فعال
16 کرمانشاه روانسر روانسر 4652 فعال
17 کرمانشاه صحنه صحنه - فعال