فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی کاربران اینترنت لایزر

ضمن تشکر ازحسن انتخاب جنابعالی در استفاده از خدمات این شرکت، خواهشمند است با تکمیل این فرم ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری رسانید :
نام و نام خانوادگی مشتری:
شماره مشتری:
نام شرکت / سازمان:
شماره تماس:
لطفاً نوع سرويس دريافتي خود را مشخص نماييد:
1- میزان رضایت از نحوه راه اندازی و تحویل سرویس توسط کارشناس نصب چگونه است ؟
2- میزان رضایت از تعرفه ها و تنوع سرویس و تمایل به معرفی این شرکت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
3- میزان رضایت از سرعت و کیفیت سرویس(سرعت-پایداری) چگونه است ؟
4- میزان رضایت از نحوه رفتار و پیگیری کارشناس رفع خرابی , نصب را چطور ارزيابي مي کنيد؟
5- میزان رضایت از عملکرد کارشناسان پشتیبانی چگونه است ؟
6- میزان رضایت از نحوه راهنمایی کارشناسان فروش/اطلاعات سایت/ نمایندگان چگونه است ؟
انتقادات و پیشنهادات:
ثبت اطلاعات