تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت شرکت لایزر

تعرفه سرویس ها

جدول تعرفه های سرویس های غیرحجمی
حداقل نرخ دریافت سقف ترافیک ماهیا نه قابل دریافت تعرفه ماهیانه (ریال)
سرویس 1024 سرعتی 17 گیگ در ماه ( حجم بین الملل) 249,000
سرویس 2048 سرعتی 25 گیگ در ماه ( حجم بین الملل) 398,000
سرویس 4096 سرعتی 33 گیگ در ماه ( حجم بین الملل) 597,000
سرویس 8192 سرعتی 50 گیگ در ماه ( حجم بین الملل) 995,000

جدول تعرفه سرویسهای پرسرعت حجمی
نوع سرویس (kbps) حجم ترافیک دریافتی ماهیا نه تعرفه ماهیانه (ریال)
اینترنت پر سرعت 128 2GB 75,000
اینترنت پر سرعت 128 4GB 127,000
اینترنت پر سرعت 256 2GB 85,000
اینترنت پر سرعت 256 4GB 137,000
اینترنت پر سرعت 512 2GB 100,000
اینترنت پر سرعت 512 4GB 150,000
اینترنت پر سرعت 1024 2GB 120,000
اینترنت پر سرعت 1024 4GB 155,000
اینترنت پر سرعت 2048 2GB 140,000
اینترنت پر سرعت 2048 4GB 192,000
اینترنت پر سرعت 4096 2GB 200,000
اینترنت پر سرعت 4096 4GB 239,000
اینترنت پر سرعت 8192 2GB 220,000
اینترنت پر سرعت 8192 4GB 265,000

جدول تعرفه سرویسهای نامحدود
سرویس 128 نامحدود نقره ای با تبادل حداقل 11G در ماه 180,000
سرویس 256 نامحدود نقره ای با تبادل حداقل 10G در ماه 280,000
سرویس512 نامحدود نقره ای با تبادل حداقل 20G در ماه 458,000
سرویس1024 نامحدود نقره ای با تبادل حداقل 40G در ماه 840,000

_خرید ترافیک اضافه تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان پذیر است.
جدول پلکانی خرید حجم اضافه
یک الی سه گیگ 30.000 ریال به ازا هر گیگ
چهار الی ده گیگ 22.000 ریال به ازا هر گیگ
یازده الی سی گیگ 18.000 ریال به ازا هر گیگ
بیش از سی گیگ 15.000 ریال به ازا هر گیگ

  • هزینه نصب و راه اندازی کلیه سرویس ها در تهران و البرز 150.000 ریال و در سایر استانها 100.000 ریال میباشد
  • هزینه دایری ( رانژه ) خطوط مشترکین 50,000 ریال بوده که پس از اجرای مصوبه 230 کمیسون تنظیم مقررات به 120.000 ریال افزایش می یابد.
  • به کلیه تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  • خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافقنامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده ها میباشد. [ مشاهده پارامترهای مصوبه ]
  • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه مذکور بدست آمده است .
  • حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
  • حداکثر سرعت تبادل اطلاعات در کلیه سرویس ها بستگی به شرایط فیزیکی خط تلفن مشترک دارد.