اخبار لایزر - کاهش هزینه ترافیک داخلی

کاهش هزینه ترافیک داخلی
تاریخ خبر: 16 اسفند 1396

با عنایت به مصوبات 253 و 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به اطلاع میرساند، هزینه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل 50% کاهش یافته و همچنین مجموع حجم ترافیک دریافتی (دانلود) و ارسالی (آپلود) بعنوان ترافیک سرویس کاربران محاسبه می شود.
برای اطلاع بیشتر از جرئیات کامل مصوبات می توان به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir مراجعه نمائید.
شرکت لایزر در نظر دارد از ابتدای سال 96 مصوبات فوق را برای مشترکین خود اجرا و لیست سایت هایی که شامل این تخفیف میشوند را در اختیار مشترکین خود قرار دهد.