اخبار لایزر - هدیه 2 گیگ شارژ حجمی برای شرکت کنندگان در سرشماری آنلاین نفوس و مسکن

هدیه 2 گیگ شارژ حجمی برای شرکت کنندگان در سرشماری آنلاین نفوس و مسکن
تاریخ خبر: 10 مهر 1395

تمامی مشترکین اینترنت لایزر که در سرشماری آنلاین نفوس و مسکن سال 1395 شرکت نموده اند می توانند با مراجعه به بخش کاربری خود و وارد کردن کدآماری و تعداد اعضای خانوار، در صورتیکه تاکنون حجم هدیه را از شرکت های دیگر دریافت نکرده باشند، دریافت خواهند نمود.