ارتباط با ما

ارتباط با ما

Laser
دفتر مرکزی شرکت لایزر
آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید رضا عزیزی چهارده - پلاک 23
تلفن  : 58-55 17 33 88 - 021


همکاران ما :

  1. HamaraSystem Co. شرکت مهندسی هماراسیستم تبریز
    تبریز-خیابان باغشمال-روبروی ورزشگاه تختی-شماره 44
    تلفن  : 88 11 53 35 - 041

  2. Andishe Sabz Khazar Co. شرکت اندیشه سبز خزر
    رشت - گلسار - خیابان 118 - پلاک 217
    تلفن  : 00 00 77 33 - 013