در حال جستجو...

بخش کاربران اینترنت

لطفا نام کاربری وایرلس خود را وارد کنید:
لطفا سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید:
در صورت نیاز می‌توانید مقدار حجم اضافی سرویس خود را انتخاب کنید:
در صورت تمایل کد هدیه خود را وارد کنید:
برای دریافت کد هدیه به کانال تگرام لایزر مراجعه کنید.
پیشنهاد ویژه برای شما:
صورت‌حساب شما:

باقی‌مانده حجم اضافی خریداری شده، صرفا در صورتی که مشترک قبل از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس خود نماید به دوره بعدی انتقال خواهد یافت.
حجم شبانه خریداری شده، محدود به دوره فعلی سرویس است و امکان انتقال باقی‌مانده آن به دوره‌های بعدی وجود ندارد
خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده‌ها می‌باشد. [مشاهده پارامترهای مصوبه]

پشتیبانی شبانه‎روزی