در حال جستجو...

آرشیو فراخوان زنجیره تامین

ردیف

عنوان

تاریخ ثبت

1

خرید جک اسپلیتر VSPW

1394/09/01

2

اسپلیتر

1394/09/01

3

کروز 100

1394/09/01

4

کابل 50 زوج

1394/09/01

5

کابل شبکه Cat5

1394/09/01

6

کابل 25 زوج هوایی 06

1394/09/01

7

ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر

1394/09/01

8

ترمینال PT98

1394/09/01

9

خرید سیم ا فشان 16*1

1394/10/01

10

ترمینال PT72 به همراه اسپلیتر

1394/10/01

11

خرید جک اسپلیتر VSPW

1394/10/01

12

ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر

1394/10/01

13

خريد كاور سيم حلقه اي 20 ميلي متري 30 متری

1394/10/01

14

پاور ماژول 20 آمپر DC

1394/11/01

15

خريد ماژول يو پي اس 30 كاوا

1394/11/01

16

خريد باتري 12 ولتي 42 آمپر ساعت

1394/11/01

17

خريد پيكتل DIN-SM-12M

1394/11/01

18

آداپتور DIN-DIN

1394/11/01

19

اتصالات فیبر نوری

1394/11/01

20

خرید پیگتیل SC-SIM-16M

1394/11/01

21

پچ پنل مدل SC-48PORT

1394/11/01

22

آداپتور SC-DUPLEX

1394/11/01

23

لوله خرطومی P.V.2

1394/11/01

24

باکس دیواری با کاست گلند

1394/11/01

25

اتصالات فیبر نوری

1394/11/01

26

خرید سیم مسی 50

1394/11/01

27

سیم ارت 10

1394/11/01

28

کابلشوی 10

1394/11/01

29

کلمپ 50

1394/11/01

30

کابلشوی 50

1394/11/01

31

خريد مانيتور LG29UM65

1394/11/01

32

خرید جک اسپلیتر VSPW

1394/11/01

33

خرید رک 44U

1394/11/01

34

خرید سر کابل مشترک هو آ وی MA5616

1394/12/20

35

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m05

1394/12/20

36

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m06

1394/12/20

37

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m07

1394/12/20

38

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m08

1394/12/20

39

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m09

1394/12/20

40

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m10

1394/12/20

41

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m11

1394/12/20

42

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m12

1394/12/20

43

پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m13

1394/12/20

44

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M05

1394/12/20

45

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M06

1394/12/20

46

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M07

1394/12/20

47

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M08

1394/12/20

48

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M09

1394/12/20

49

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M10

1394/12/20

50

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M11

1394/12/20

51

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M12

1394/12/20

52

پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M18

1394/12/20

53

کابل شبکه Cat6 پندوئیت NUL6CO4WH

1394/12/20

54

پچ پنل 24 پورت تحت شبکه پندوئیت CPPL24WBLY

1394/12/20

55

پچ پنل 24 پورت زاویه دارشبکه پندئیت CPPL24WBLY

1394/12/20

56

کیستون شبکه Cat6 سری مینیکام پندوئیت CJ688TGWH

1394/12/20

57

آداپتور فیبر نوری مالتی مود OM4 پندوئیت CMDSAQLCBL

1394/12/20

58

آداپتور فیبر نوری سینگل مود OS2 پندوئیت CMDSLCZBU

1394/12/20

59

ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر

1395/01/05

60

سرکابل مشترک هو آ وی 5616

1395/01/05

61

رم 32G

1395/01/05

62

خرید 1 دستگاه سرور HP DL380-G9

1395/01/05

63

خرید 2 دستگاه سرور HP DL380-G9

1395/01/05

64

رزبری PI3

1395/01/05

65

خريد RAM

1395/02/15

66

ترمینال 140 پورتی

1395/02/15

67

سیم رانژه

1395/02/15

67

ترمینال 200 زوجی

1395/02/15

68

کابل Cat5

1395/03/15

69

سیم رانژه

1395/03/15

70

کابل 25 زوج

1395/03/15

71

ترمینال 144 پورتی

1395/04/01

72

کابل 25 زوج

1395/04/01

73

سر کابل مشترک

1395/04/01

74

تجهیزات اکتیو مخابراتی

1395/04/01

75

سیم رانژه

1395/04/01

76

ترمینال 140 پورتی

1395/05/01

77

خرید قیچی ترمینال

1395/05/15

78

ترمینال 140 پورتی

1395/05/15

79

سیم رانژه

1395/05/15

80

کابل 25 زوج

1395/05/15

81

کابل فیبر نوری

1395/05/15

82

ترمینال 144 پورتی

1395/05/15

83

نرم افزار CRM

1395/05/15

84

تر8مینال 100 زوجی

1395/05/15

85

کابل 100 زوجی

1395/06/01

86

کابل 25 زوج

1395/06/01

87

ترمینال 144 پورتی

1395/06/15

88

ترمینال 140 پورتی

1395/06/15

89

سیم رانژه

1395/06/15

90

کابل 25 زوج هوایی

1395/06/15

91

کابل 25 زوج

1395/07/15

92

ترمینال 144 پورتی

1395/07/15

93

خرید کابل 25 زوج

1395/07/15

94

کابل 50 زوج

1395/08/01

95

ترمینال 98 پورتی

1395/08/01

96

خرید فیوز

1395/08/01

97

ترمینال 100 زوجی

1395/08/01

98

رک مخابراتی

1395/08/01

99

ترمینال 144 پورتی

1395/08/01

100

ترمینال 200 زوجی

1395/08/01

101

سیم رانژه

1395/08/01

102

کابل 100 زوج

1395/08/01

103

کابل 25 زوج

1395/08/01

104

مودم مدل 2520U

1395/08/01

105

کابل مشترک

1395/08/01

106

خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات کرمانشاه و زنجان

1395/08/01

107

خدمات پشتیبانی

1395/08/01

108

خدمات توسعه

1395/08/01

109

خدمات رانژه

1395/08/01

110

خدمات رانژه

1395/10/01

111

خدمات بهره برداری از سرویس PAP در ا ستان آذربایجان شرقی

1395/10/01

112

ترمینال 140 پورتی دلسا

1395/10/01

113

DSLAM5616

1395/10/01

114

برد مدیریت 5616

1395/10/01

115

کارت مشترک 5616

1395/10/01

116

کابل 50 زوج

1395/10/01

117

کابل مشترک و کانکتور

1395/10/01

118

داکت و درپوش

1395/10/01

119

روتر سیسکو مدل XENPAK-10GB

1395/10/01

120

روتر سیسکو مدل WS-C2960X-24TD-L

1395/10/01

121

ترمینال 100 زوجی

1395/10/01

122

سرج اریستر C

1395/10/01

123

روتر SISCO مدل 2611XM

1395/10/01

124

ترمینال 144 پورتی

1396/01/05

125

سیم رانژه

1396/01/05

126

ترمینال 200 زوجی

1396/01/05

127

خدمات رانژه

1396/01/05

128

DSLAM5600

1396/01/05

129

کارت مدیریت 5600

1396/01/05

130

کارت مشترک 5600

1396/01/05

131

DSLAM5616

1396/01/05

132

کارت مدیریت 5616

1396/01/05

133

کارت مشترک 5616

1396/01/05

134

خدمات پشتیبانی

1396/01/05

135

پچ کورد CAT5

1396/01/05

136

کانورتر DC 48-12

1396/01/05

137

سیستم کنترل چندگانه فونیکس

1396/01/05

138

کابل 25 زوج

1396/01/05

139

پچ کورد

1396/01/05

140

کابل شبکه Cat5

1396/01/05

141

ترمینال 100 زوجی

1396/01/05

142

ترمینال 140 پورتی

1396/01/05

143

کابل CAT6

1396/01/05

144

کانکتور RJ45

1396/01/05

145

خدمات رانژه

1396/01/05

146

خدمات پشتیبانی

1396/01/05

147

قیچی ترمینال

1396/01/05

148

ترمینال 100 زوجی

1396/01/05

149

سیم رانژه

1396/01/05

150

کابل مشترک

1396/01/05

151

جک اسپلیتر

1396/01/05

152

کابل کنسول

1396/01/05

153

کابل پاور

1396/01/05

154

رک کولر دار

1396/01/05

155

ترمینال 100 زوجی

1396/01/05

156

کابل شبکه Cat6

1396/01/05

157

سوئیچ ماژول

1396/01/05

158

نصب پچ پنل

1396/01/05

159

مودم Tenda D.810R

1396/01/05

160

کابل افشان 2/5*3

1396/01/05

161

خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات آذربایجان شرقی و غربی

1396/01/05

162

رک و تجهیزات

96/02/15

163

لایسنس بهره برداری از وب سرویس کرمانشاه و زنجان

96/02/15

164

خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی

96/02/15

165

خدمات رانژه

96/02/15

166

خدمات برگردان مراکز

96/02/15

167

خدمات رانژه

96/02/15

168

خدمات رانژه

96/02/15

169

خدمات رانژه

96/02/15

170

خدمات رانژه

96/02/15

171

خدمات رانژه

96/02/15

172

خدمات رانژه

96/02/15

173

ترمینال 144 پورتی

96/02/15

174

خدمات رانژه

96/04/01

175

کابل پاور شلف 5300

96/04/02

176

کابل مشترک 5600

96/04/03

177

کابل مشترک 5616

96/04/04

178

خدمات رانژه

96/04/05

179

خدمات رانژه

96/04/06

180

خدمات انتقال

96/04/07

181

ترمینال 200 زوجی دلسا

96/04/08

182

قیچی ترمینال

96/04/09

183

خدمات رانژه

96/04/10

184

خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی

96/04/11

185

خدمات رانژه

96/04/12

186

خدمات برگردان مراکز

96/04/13

187

خدمات انتقال

96/04/14

188

خدمات رانژه

96/04/15

189

کابل 25 زوج

96/04/16

190

کابل شبکه

96/04/17

191

خدمات رانژه

96/04/18

192

خدمات رانژه

96/04/19

193

خدمات نصب تجهیزات مخابراتی

96/04/20

194

خدمات رانژه

96/04/21

195

خدمات رانژه

96/04/22

196

خدمات رانژه

96/04/23

197

خدمات رانژه

96/06/01

198

خدمات رانژه

96/06/01

199

ترمینه و نصب و آرایش کابل های سمت MDF

96/06/01

200

ترمینه و نصب و آرایش سرکابل های مشترکین

96/06/01

201

نصب DSLAM

96/06/01

202

کابلکشی و نصب کابل رابط CAT6

96/06/01

203

خدمات رانژه

96/06/01

204

خدمات رانژه

96/06/01

205

لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان آذربایجان غربی

96/06/01

206

خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی

96/06/01

207

خدمات رانژه

96/06/01

208

خدمات برگردان مراکز

96/06/01

209

خدمات رانژه

96/06/01

210

خدمات رانژه

96/06/01

211

خدمات رانژه

96/06/01

212

مركز كنترل MCU 2  Plus

96/06/01

213

كارتخوان اثر انگشت  SUPREMA

96/06/01

214

قفل مگنت

96/06/01

215

ماژول كنترل و سنسور دما

96/06/01

216

لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان تهران

96/06/01

217

لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان البرز

96/06/01

218

خدمات رانژه

96/06/01

219

خدمات رانژه

96/06/01

220

پلاک کابل

96/06/01

221

بست کمربندی تایوانی 10سانت

96/06/01

222

آداپتور RASPBERRYPI3

96/06/01

223

فن RASPBERRYPI3

96/06/01

224

بست RASPBERRYPI3

96/06/01

225

قاب RASPBERRYPI3

96/06/01

226

بورد RASPBERRYPI3

96/06/01

227

خدمات رانژه

96/06/01

228

خدمات رانژه

96/06/01

229

خدمات رانژه

96/06/01

230

خدمات رانژه

96/06/01

231

DSLAM  MA  5616

96/06/01

232

كارت مديريت Dslam 5616

96/06/01

233

كارت مشتركين Dslam 5616

96/06/01

234

 MINI IP D-SLAM
 IES1248 A SW

96/06/01

235

D-SLAM IES-5005

96/06/01

236

كارت مديريت ZYXEL D-SLAM IES-5005

96/06/01

237

كارت مشتركين  D-SLAM IES-5005

96/06/01

238

كانكتور Scable

96/06/01

239

Scable اسكيبل

96/06/01

240

روتر میکروتیک

96/06/01

241

روتر میکروتیک

96/06/01

242

روتر میکروتیک

96/06/01

243

روتر میکروتیک

96/06/01

244

روتر میکروتیک

96/06/01

250

روتر میکروتیک

96/06/01

251

روتر میکروتیک

96/06/01

252

کانورتر DC to AC

96/06/01

253

خدمات رانژه

96/06/01

254

خدمات رانژه

96/06/01

255

ترمینه و نصب و آرایش کابل های سمت MDF

96/07/01

256

ترمینه و نصب و آرایش سرکابل های مشترکین

96/07/02

257

نصب DSLAM

96/07/03

258

کابلکشی و نصب کابل رابط CAT6

96/07/04

259

روتر میکروتیک

96/07/05

260

 DSLAM  MA  5616

96/07/06

261

كارت مديريت Dslam 5616

96/07/07

262

كارت مشتركين Dslam 5616

96/07/08

263

روتر میکروتیک

96/07/09

264

سوپئیچ

96/07/10

265

سوئیچ

96/07/11

266

روتر میکروتیک

96/07/12

267

روتر میکروتیک

96/07/13

268

روتر سیسکو

96/07/14

269

روتر سیسکو

96/07/15

270

خدمات رانژه

96/07/16

271

خدمات رانژه

96/07/17