در حال جستجو...

آرشیو فراخوان زنجیره تامین

ردیف عنوان تاریخ ثبت
1 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/09/01
2 اسپلیتر 1394/09/01
3 کروز 100 1394/09/01
4 کابل 50 زوج 1394/09/01
5 کابل شبکه Cat5 1394/09/01
6 کابل 25 زوج هوایی 06 1394/09/01
7 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1394/09/01
8 ترمینال PT98 1394/09/01
9 خرید سیم ا فشان 16*1 1394/10/01
10 ترمینال PT72 به همراه اسپلیتر 1394/10/01
11 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/10/01
12 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1394/10/01
13 خريد كاور سيم حلقه اي 20 ميلي متري 30 متری 1394/10/01
14 پاور ماژول 20 آمپر DC 1394/11/01
15 خريد ماژول يو پي اس 30 كاوا 1394/11/01
16 خريد باتري 12 ولتي 42 آمپر ساعت 1394/11/01
17 خريد پيكتل DIN-SM-12M 1394/11/01
18 آداپتور DIN-DIN 1394/11/01
19 اتصالات فیبر نوری 1394/11/01
20 خرید پیگتیل SC-SIM-16M 1394/11/01
21 پچ پنل مدل SC-48PORT 1394/11/01
22 آداپتور SC-DUPLEX 1394/11/01
23 لوله خرطومی P.V.2 1394/11/01
24 باکس دیواری با کاست گلند 1394/11/01
25 اتصالات فیبر نوری 1394/11/01
26 خرید سیم مسی 50 1394/11/01
27 سیم ارت 10 1394/11/01
28 کابلشوی 10 1394/11/01
29 کلمپ 50 1394/11/01
30 کابلشوی 50 1394/11/01
31 خريد مانيتور LG29UM65 1394/11/01
32 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/11/01
33 خرید رک 44U 1394/11/01
34 خرید سر کابل مشترک هو آ وی MA5616 1394/12/20
35 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m05 1394/12/20
36 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m06 1394/12/20
37 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m07 1394/12/20
38 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m08 1394/12/20
39 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m09 1394/12/20
40 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m10 1394/12/20
41 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m11 1394/12/20
42 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m12 1394/12/20
43 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m13 1394/12/20
44 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M05 1394/12/20
45 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M06 1394/12/20
46 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M07 1394/12/20
47 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M08 1394/12/20
48 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M09 1394/12/20
49 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M10 1394/12/20
50 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M11 1394/12/20
51 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M12 1394/12/20
52 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M18 1394/12/20
53 کابل شبکه Cat6 پندوئیت NUL6CO4WH 1394/12/20
54 پچ پنل 24 پورت تحت شبکه پندوئیت CPPL24WBLY 1394/12/20
55 پچ پنل 24 پورت زاویه دارشبکه پندئیت CPPL24WBLY 1394/12/20
56 کیستون شبکه Cat6 سری مینیکام پندوئیت CJ688TGWH 1394/12/20
57 آداپتور فیبر نوری مالتی مود OM4 پندوئیت CMDSAQLCBL 1394/12/20
58 آداپتور فیبر نوری سینگل مود OS2 پندوئیت CMDSLCZBU 1394/12/20
59 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1395/01/05
60 سرکابل مشترک هو آ وی 5616 1395/01/05
61 رم 32G 1395/01/05
62 خرید 1 دستگاه سرور HP DL380-G9 1395/01/05
63 خرید 2 دستگاه سرور HP DL380-G9 1395/01/05
64 رزبری PI3 1395/01/05
65 خريد RAM 1395/02/15
66 ترمینال 140 پورتی 1395/02/15
67 سیم رانژه 1395/02/15
67 ترمینال 200 زوجی 1395/02/15
68 کابل Cat5 1395/03/15
69 سیم رانژه 1395/03/15
70 کابل 25 زوج 1395/03/15
71 ترمینال 144 پورتی 1395/04/01
72 کابل 25 زوج 1395/04/01
73 سر کابل مشترک 1395/04/01
74 تجهیزات اکتیو مخابراتی 1395/04/01
75 سیم رانژه 1395/04/01
76 ترمینال 140 پورتی 1395/05/01
77 خرید قیچی ترمینال 1395/05/15
78 ترمینال 140 پورتی 1395/05/15
79 سیم رانژه 1395/05/15
80 کابل 25 زوج 1395/05/15
81 کابل فیبر نوری 1395/05/15
82 ترمینال 144 پورتی 1395/05/15
83 نرم افزار CRM 1395/05/15
84 تر8مینال 100 زوجی 1395/05/15
85 کابل 100 زوجی 1395/06/01
86 کابل 25 زوج 1395/06/01
87 ترمینال 144 پورتی 1395/06/15
88 ترمینال 140 پورتی 1395/06/15
89 سیم رانژه 1395/06/15
90 کابل 25 زوج هوایی 1395/06/15
91 کابل 25 زوج 1395/07/15
92 ترمینال 144 پورتی 1395/07/15
93 خرید کابل 25 زوج 1395/07/15
94 کابل 50 زوج 1395/08/01
95 ترمینال 98 پورتی 1395/08/01
96 خرید فیوز 1395/08/01
97 ترمینال 100 زوجی 1395/08/01
98 رک مخابراتی 1395/08/01
99 ترمینال 144 پورتی 1395/08/01
100 ترمینال 200 زوجی 1395/08/01
101 سیم رانژه 1395/08/01
102 کابل 100 زوج 1395/08/01
103 کابل 25 زوج 1395/08/01
104 مودم مدل 2520U 1395/08/01
105 کابل مشترک 1395/08/01
106 خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات کرمانشاه و زنجان 1395/08/01
107 خدمات پشتیبانی 1395/08/01
108 خدمات توسعه 1395/08/01
109 خدمات رانژه 1395/08/01
110 خدمات رانژه 1395/10/01
111 خدمات بهره برداری از سرویس PAP در ا ستان آذربایجان شرقی 1395/10/01
112 ترمینال 140 پورتی دلسا 1395/10/01
113 DSLAM5616 1395/10/01
114 برد مدیریت 5616 1395/10/01
115 کارت مشترک 5616 1395/10/01
116 کابل 50 زوج 1395/10/01
117 کابل مشترک و کانکتور 1395/10/01
118 داکت و درپوش 1395/10/01
119 روتر سیسکو مدل XENPAK-10GB 1395/10/01
120 روتر سیسکو مدل WS-C2960X-24TD-L 1395/10/01
121 ترمینال 100 زوجی 1395/10/01
122 سرج اریستر C 1395/10/01
123 روتر SISCO مدل 2611XM 1395/10/01
124 ترمینال 144 پورتی 1396/01/05
125 سیم رانژه 1396/01/05
126 ترمینال 200 زوجی 1396/01/05
127 خدمات رانژه 1396/01/05
128 DSLAM5600 1396/01/05
129 کارت مدیریت 5600 1396/01/05
130 کارت مشترک 5600 1396/01/05
131 DSLAM5616 1396/01/05
132 کارت مدیریت 5616 1396/01/05
133 کارت مشترک 5616 1396/01/05
134 خدمات پشتیبانی 1396/01/05
135 پچ کورد CAT5 1396/01/05
136 کانورتر DC 48-12 1396/01/05
137 سیستم کنترل چندگانه فونیکس 1396/01/05
138 کابل 25 زوج 1396/01/05
139 پچ کورد 1396/01/05
140 کابل شبکه Cat5 1396/01/05
141 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
142 ترمینال 140 پورتی 1396/01/05
143 کابل CAT6 1396/01/05
144 کانکتور RJ45 1396/01/05
145 خدمات رانژه 1396/01/05
146 خدمات پشتیبانی 1396/01/05
147 قیچی ترمینال 1396/01/05
148 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
149 سیم رانژه 1396/01/05
150 کابل مشترک 1396/01/05
151 جک اسپلیتر 1396/01/05
152 کابل کنسول 1396/01/05
153 کابل پاور 1396/01/05
154 رک کولر دار 1396/01/05
155 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
156 کابل شبکه Cat6 1396/01/05
157 سوئیچ ماژول 1396/01/05
158 نصب پچ پنل 1396/01/05
159 مودم Tenda D.810R 1396/01/05
160 کابل افشان 2/5*3 1396/01/05
161 خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات آذربایجان شرقی و غربی 1396/01/05
162 رک و تجهیزات 96/02/15
163 لایسنس بهره برداری از وب سرویس کرمانشاه و زنجان 96/02/15
164 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/02/15
165 خدمات رانژه 96/02/15
166 خدمات برگردان مراکز 96/02/15
167 خدمات رانژه 96/02/15
168 خدمات رانژه 96/02/15
169 خدمات رانژه 96/02/15
170 خدمات رانژه 96/02/15
171 خدمات رانژه 96/02/15
172 خدمات رانژه 96/02/15
173 ترمینال 144 پورتی 96/02/15
174 خدمات رانژه 96/04/01
175 کابل پاور شلف 5300 96/04/02
176 کابل مشترک 5600 96/04/03
177 کابل مشترک 5616 96/04/04
178 خدمات رانژه 96/04/05
179 خدمات رانژه 96/04/06
180 خدمات انتقال 96/04/07
181 ترمینال 200 زوجی دلسا 96/04/08
182 قیچی ترمینال 96/04/09
183 خدمات رانژه 96/04/10
184 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/04/11
185 خدمات رانژه 96/04/12
186 خدمات برگردان مراکز 96/04/13
187 خدمات انتقال 96/04/14
188 خدمات رانژه 96/04/15
189 کابل 25 زوج 96/04/16
190 کابل شبکه 96/04/17
191 خدمات رانژه 96/04/18
192 خدمات رانژه 96/04/19
193 خدمات نصب تجهیزات مخابراتی 96/04/20
194 خدمات رانژه 96/04/21
195 خدمات رانژه 96/04/22
196 خدمات رانژه 96/04/23
197 خدمات رانژه 96/06/01
198 خدمات رانژه 96/06/01
199 ترمینه و نصب و آرایش کابل های سمت MDF 96/06/01
200 ترمینه و نصب و آرایش سرکابل های مشترکین 96/06/01
201 نصب DSLAM 96/06/01
202 کابلکشی و نصب کابل رابط CAT6 96/06/01
203 خدمات رانژه 96/06/01
204 خدمات رانژه 96/06/01
205 لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان آذربایجان غربی 96/06/01
206 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/06/01
207 خدمات رانژه 96/06/01
208 خدمات برگردان مراکز 96/06/01
209 خدمات رانژه 96/06/01
210 خدمات رانژه 96/06/01
211 خدمات رانژه 96/06/01
212 مركز كنترل MCU 2  Plus 96/06/01
213 كارتخوان اثر انگشت  SUPREMA 96/06/01
214 قفل مگنت 96/06/01
215 ماژول كنترل و سنسور دما 96/06/01
216 لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان تهران 96/06/01
217 لایسنس بهره برداری از وب سرویس ارتباطی pap استان البرز 96/06/01
218 خدمات رانژه 96/06/01
219 خدمات رانژه 96/06/01
220 پلاک کابل 96/06/01
221 بست کمربندی تایوانی 10سانت 96/06/01
222 آداپتور RASPBERRYPI3 96/06/01
223 فن RASPBERRYPI3 96/06/01
224 بست RASPBERRYPI3 96/06/01
225 قاب RASPBERRYPI3 96/06/01
226 بورد RASPBERRYPI3 96/06/01
227 خدمات رانژه 96/06/01
228 خدمات رانژه 96/06/01
229 خدمات رانژه 96/06/01
230 خدمات رانژه 96/06/01
231 DSLAM  MA  5616 96/06/01
232 كارت مديريت Dslam 5616 96/06/01
233 كارت مشتركين Dslam 5616 96/06/01
234  MINI IP D-SLAM 96/06/01
   IES1248 A SW  
235 D-SLAM IES-5005 96/06/01
236 كارت مديريت ZYXEL D-SLAM IES-5005 96/06/01
237 كارت مشتركين  D-SLAM IES-5005 96/06/01
238 كانكتور Scable 96/06/01
239 Scable اسكيبل 96/06/01
240 روتر میکروتیک 96/06/01
241 روتر میکروتیک 96/06/01
242 روتر میکروتیک 96/06/01
243 روتر میکروتیک 96/06/01
244 روتر میکروتیک 96/06/01
250 روتر میکروتیک 96/06/01
251 روتر میکروتیک 96/06/01
252 کانورتر DC to AC 96/06/01
253 خدمات رانژه 96/06/01
254 خدمات رانژه 96/06/01
255 ترمینه و نصب و آرایش کابل های سمت MDF 96/07/01
256 ترمینه و نصب و آرایش سرکابل های مشترکین 96/07/02
257 نصب DSLAM 96/07/03
258 کابلکشی و نصب کابل رابط CAT6 96/07/04
259 روتر میکروتیک 96/07/05
260  DSLAM  MA  5616 96/07/06
261 كارت مديريت Dslam 5616 96/07/07
262 كارت مشتركين Dslam 5616 96/07/08
263 روتر میکروتیک 96/07/09
264 سوپئیچ 96/07/10
265 سوئیچ 96/07/11
266 روتر میکروتیک 96/07/12
267 روتر میکروتیک 96/07/13
268 روتر سیسکو 96/07/14
269 روتر سیسکو 96/07/15
270 خدمات رانژه 96/07/16
271 خدمات رانژه 96/07/17
272 دکل مخابراتی قاعده 45 شش متر مهار 96/08/12
273 دکل مخابراتی قاعده 46 96/08/12
274 متعلقات کانکس 96/08/29
275 ترمینال100زوجی نیک برش 96/09/04
276 کانکس به ابعاد 4*3با عایق پولیورتان 96/09/10
277 ترمینال100زوجی نیک برش 96/09/14
278 Smato  ntyipe 96/09/15
279 دیش PHASE 34 96/09/15
280 تابلو برق 96/09/15
281 دیش PHASE DB 30(موج میکرو) 96/09/15
282 كابل Cat6  SFTP 96/09/15
283 كابل SMA TO SMA 200 LMR 96/09/15
284 پل رک 96/09/15
285 دکل مخابراتی قاعده 46 96/09/15
286 رک 40U-60*80 96/09/15
287 رک Zyxel 44U 60*100 96/09/15
288 رك Zyxel 44U 60*80 96/09/15
289 کابل Cable-Zyxel-IMA 96/09/15
290 کابل Cat6  UTP 96/09/15
291 كابل CAT 5 UTP 96/09/15
292 کانکتور BNC 96/10/13
293 قاب هالوژن آلومینیوم 96/10/13
294 سوکت هالوژن 96/10/13
295 کابل Cat6 OutDoor 96/10/13
296 براکت RADIO MOUNTIING  96/10/13
297 اکسس پوینت  96/11/03
298 اکسس پوینت ایجینیوس 96/11/03
299 پاورماژور 20 آمپر DC 96/11/03
300 روتر میکروتیک 96/11/03
301 رادیو میکرو 96/11/03
302 چراغ ترافیکی دکل 96/11/03
303 روتر میکروتیک 96/11/03
304 روتر میکروتیک 96/11/03
305 روتر میکروتیک 96/11/03
306 روتر میکروتیک 96/11/03
307 اینونتور 96/11/03
308 روتر سیسکو 96/11/03
309 سوییچ 96/11/03
310 اینونتور 96/11/03
311 باتری 12 ولت 100 آمپر 96/11/03
312 SDH METRO 1000-V2 به همراه متعلقات 96/11/03
313 باتری 12 ولت 100 آمپر 96/11/03
314 باتری 12 ولت 100 آمپر 96/11/03
315 کنتاکتور 30Aآمپر 96/11/03
316 لامپ 6وات سون 96/11/03
317 روتر سیسکو 96/11/03
318 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/11/25
319 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/11/25
320 خدمات کولینگ و نگهداری و پشتیبانی 96/11/25
321 کنترل خدمات 96/11/25
322 کنترل خرید سرویس کولر 96/11/25
323 خدمات انتقال  96/11/25
324 خدمات اجاره ظرفیت 96/12/10
325 خدمات اجاره ظرفیت 96/12/10
326 خدمات اجاره ظرفیت 96/12/10
327 خدمات رانژه 96/12/10
328 خدمات رانژه 96/08/05
329 خدمات رانژه 96/07/05
330 خدمات رانژه 97/01/24
331 خدمات رانژه 96/10/05
332 خدمات رانژه 96/10/06
333 کابل کشی و بست راک باتری 96/12/07
334 خدمات انتقال  96/12/08
335 خدمات انتقال  96/12/09
336 خدمات رانژه 96/11/03
337 خدمات رانژه 97/01/24
338 خدمات رانژه 97/01/24
339 خدمات رانژه 96/11/03
340 خدمات رانژه 96/11/03
341 خدمات رانژه 96/05/12
342 خدمات رانژه 96/05/12
343 خدمات رانژه 96/10/22
344 خدمات رانژه 96/10/22
345 خدمات رانژه 96/12/06
346 خدمات رانژه 96/12/06
347 خدمات رانژه 96/12/07
348 خدمات رانژه 96/12/08
349 خدمات رانژه 96/10/05
350 خدمات رانژه 96/09/16
351 خدمات رانژه 96/08/24
352 خدمات رانژه 96/08/24
353 خدمات برگردان مراکز 97/02/16
354 اجاره فضای نصب دکل _
355 اجاره فضای نصب دکل _
356 اجاره فضای نصب دکل _
357 اجاره فضای نصب دکل _
358 اجاره فضای نصب آنتن مخابراتی _
359 اجاره فضای نصب آنتن مخابراتی _
360 اجاره فضای نصب آنتن مخابراتی _
361 اجاره فضای نصب آنتن مخابراتی _
362 اجاره فضای نصب آنتن مخابراتی _
363 هزینه فضای دکل _
364 هزینه فضای دکل _
365 هزینه فضای دکل _
366 هزینه دیتای PTMP _
367 هزینه دیتای PTMP _
368 هزینه دیتای PTMP _
369 هزینه دیتای PTMP _
370 هزینه دیتای PTMP _
371 هزینه دیتای PTMP _
372 هزینه فضای مراکز   _
373 هزینه فضای مراکز   _
374 هزینه فضا و پاور _
375 هزینه فضا و پاور _
376 هزینه مابه التفاوت فضا و پاور _
377 هزینه فضا و پاور _
378 هزینه فضا و پاور _
379 هزینه آبونمان ADSL _
380 هزینه فضا و پاور _
381 هزینه آبونمان ADSL _
382 هزینه فضا و پاور _
383 هزینه فضا و پاور _
384 هزینه فضا _
385 هزینه فضا _
386 هزینه دیتای MPLS _
387 هزینه دیتای MPLS _
388 هزینه دیتای MPLS _
389 هزینه فضا _
390 هزینه فضا _
391 هزینه فضا _
392 هزینه فضا _
393 هزینه فضا _
394 هزینه فضا _
395 هزینه فضا _
396 هزینه فضا _
397 هزینه فضا _
398 هزینه فضا _
399 هزینه دیتای PTMP _
400 هزینه دیتای PTMP _
401 هزینه دیتای PTMP _
402 هزینه فضا _
403 هزینه فضا _
404 هزینه فضا _
405 هزینه فضا و پاور _
406 هزینه فضا و پاور _
407 هزینه فضا و پاور _
408 هزینه فضا و پاور _
409 هزینه فضا و پاور _
410 هزینه فضا و پاور _
411 هزینه دیتای MPLS _
412 هزینه دیتای MPLS _
413 هزینه دیتای MPLS _
414 هزینه دیتای MPLS _
415 هزینه فضا و پاور _
416 هزینه فضا و پاور _
417 هزینه فضا و پاور _
418 هزینه دیتای MPLS _
419 هزینه دیتای MPLS _
420 هزینه دیتای MPLS _
421 هزینه دیتای MPLS _
422 هزینه فضا و پاور _
423 هزینه فضا و پاور _
424 هزینه فضا و پاور _
425 هزینه فضا و پاور _
426 هزینه فضا و پاور _
427 هزینه فضا و پاور _
428 هزینه فضا و پاور _
429 هزینه فضا و پاور _
430 هزینه فضا و پاور _
431 هزینه فضا و پاور _
432 هزینه فضا و پاور _
433 هزینه فضا و پاور _
434 هزینه فضا و پاور _
435 هزینه فضا و پاور _