در حال جستجو...

فهرست مناقصه های انجام شده

ردیف عنوان تاریخ اطلاع رسانی
1 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/09/01
2 اسپلیتر 1394/09/01
3 کروز 100 1394/09/01
4 کابل 50 زوج 1394/09/01
5 کابل شبکه Cat5 1394/09/01
6 کابل 25 زوج هوایی 06 1394/09/01
7 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1394/09/01
8 ترمینال PT98 1394/09/01
9 خرید سیم ا فشان 16*1 1394/10/01
10 ترمینال PT72 به همراه اسپلیتر 1394/10/01
11 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/10/01
12 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1394/10/01
13 خريد كاور سيم حلقه اي 20 ميلي متري 30 متری 1394/10/01
14 پاور ماژول 20 آمپر DC 1394/11/01
15 خريد ماژول يو پي اس 30 كاوا 1394/11/01
16 خريد باتري 12 ولتي 42 آمپر ساعت 1394/11/01
17 خريد پيكتل DIN-SM-12M 1394/11/01
18 آداپتور DIN-DIN 1394/11/01
19 اتصالات فیبر نوری 1394/11/01
20 خرید پیگتیل SC-SIM-16M 1394/11/01
21 پچ پنل مدل SC-48PORT 1394/11/01
22 آداپتور SC-DUPLEX 1394/11/01
23 لوله خرطومی P.V.2 1394/11/01
24 باکس دیواری با کاست گلند 1394/11/01
25 اتصالات فیبر نوری 1394/11/01
26 خرید سیم مسی 50 1394/11/01
27 سیم ارت 10 1394/11/01
28 کابلشوی 10 1394/11/01
29 کلمپ 50 1394/11/01
30 کابلشوی 50 1394/11/01
31 خريد مانيتور LG29UM65 1394/11/01
32 خرید جک اسپلیتر VSPW 1394/11/01
33 خرید رک 44U 1394/11/01
34 خرید سر کابل مشترک هو آ وی MA5616 1394/12/20
35 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m05 1394/12/20
36 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m06 1394/12/20
37 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m07 1394/12/20
38 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m08 1394/12/20
39 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m09 1394/12/20
40 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m10 1394/12/20
41 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m11 1394/12/20
42 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m12 1394/12/20
43 پچ کرد فیبر نوری مالتی مود lc-lc-om4-m13 1394/12/20
44 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M05 1394/12/20
45 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M06 1394/12/20
46 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M07 1394/12/20
47 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M08 1394/12/20
48 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M09 1394/12/20
49 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M10 1394/12/20
50 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M11 1394/12/20
51 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M12 1394/12/20
52 پچ کرد فیبر نوری سینگل مود LC-LC-OS2-M18 1394/12/20
53 کابل شبکه Cat6 پندوئیت NUL6CO4WH 1394/12/20
54 پچ پنل 24 پورت تحت شبکه پندوئیت CPPL24WBLY 1394/12/20
55 پچ پنل 24 پورت زاویه دارشبکه پندئیت CPPL24WBLY 1394/12/20
56 کیستون شبکه Cat6 سری مینیکام پندوئیت CJ688TGWH 1394/12/20
57 آداپتور فیبر نوری مالتی مود OM4 پندوئیت CMDSAQLCBL 1394/12/20
58 آداپتور فیبر نوری سینگل مود OS2 پندوئیت CMDSLCZBU 1394/12/20
59 ترمینال PT144 به همراه جک اسپلیتر 1395/01/05
60 سرکابل مشترک هو آ وی 5616 1395/01/05
61 رم 32G 1395/01/05
62 خرید 1 دستگاه سرور HP DL380-G9 1395/01/05
63 خرید 2 دستگاه سرور HP DL380-G9 1395/01/05
64 رزبری PI3 1395/01/05
65 خريد RAM 1395/02/15
66 ترمینال 140 پورتی 1395/02/15
67 سیم رانژه 1395/02/15
67 ترمینال 200 زوجی 1395/02/15
68 کابل Cat5 1395/03/15
69 سیم رانژه 1395/03/15
70 کابل 25 زوج 1395/03/15
71 ترمینال 144 پورتی 1395/04/01
72 کابل 25 زوج 1395/04/01
73 سر کابل مشترک 1395/04/01
74 تجهیزات اکتیو مخابراتی 1395/04/01
75 سیم رانژه 1395/04/01
76 ترمینال 140 پورتی 1395/05/01
77 خرید قیچی ترمینال 1395/05/15
78 ترمینال 140 پورتی 1395/05/15
79 سیم رانژه 1395/05/15
80 کابل 25 زوج 1395/05/15
81 کابل فیبر نوری 1395/05/15
82 ترمینال 144 پورتی 1395/05/15
83 نرم افزار CRM 1395/05/15
84 تر8مینال 100 زوجی 1395/05/15
85 کابل 100 زوجی 1395/06/01
86 کابل 25 زوج 1395/06/01
87 ترمینال 144 پورتی 1395/06/15
88 ترمینال 140 پورتی 1395/06/15
89 سیم رانژه 1395/06/15
90 کابل 25 زوج هوایی 1395/06/15
91 کابل 25 زوج 1395/07/15
92 ترمینال 144 پورتی 1395/07/15
93 خرید کابل 25 زوج 1395/07/15
94 کابل 50 زوج 1395/08/01
95 ترمینال 98 پورتی 1395/08/01
96 خرید فیوز 1395/08/01
97 ترمینال 100 زوجی 1395/08/01
98 رک مخابراتی 1395/08/01
99 ترمینال 144 پورتی 1395/08/01
100 ترمینال 200 زوجی 1395/08/01
101 سیم رانژه 1395/08/01
102 کابل 100 زوج 1395/08/01
103 کابل 25 زوج 1395/08/01
104 مودم مدل 2520U 1395/08/01
105 کابل مشترک 1395/08/01
106 خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات کرمانشاه و زنجان 1395/08/01
107 خدمات پشتیبانی 1395/08/01
108 خدمات توسعه 1395/08/01
109 خدمات رانژه 1395/08/01
110 خدمات رانژه 1395/10/01
111 خدمات بهره برداری از سرویس PAP در ا ستان آذربایجان شرقی 1395/10/01
112 ترمینال 140 پورتی دلسا 1395/10/01
113 DSLAM5616 1395/10/01
114 برد مدیریت 5616 1395/10/01
115 کارت مشترک 5616 1395/10/01
116 کابل 50 زوج 1395/10/01
117 کابل مشترک و کانکتور 1395/10/01
118 داکت و درپوش 1395/10/01
119 روتر سیسکو مدل XENPAK-10GB 1395/10/01
120 روتر سیسکو مدل WS-C2960X-24TD-L 1395/10/01
121 ترمینال 100 زوجی 1395/10/01
122 سرج اریستر C 1395/10/01
123 روتر SISCO مدل 2611XM 1395/10/01
124 ترمینال 144 پورتی 1396/01/05
125 سیم رانژه 1396/01/05
126 ترمینال 200 زوجی 1396/01/05
127 خدمات رانژه 1396/01/05
128 DSLAM5600 1396/01/05
129 کارت مدیریت 5600 1396/01/05
130 کارت مشترک 5600 1396/01/05
131 DSLAM5616 1396/01/05
132 کارت مدیریت 5616 1396/01/05
133 کارت مشترک 5616 1396/01/05
134 خدمات پشتیبانی 1396/01/05
135 پچ کورد CAT5 1396/01/05
136 کانورتر DC 48-12 1396/01/05
137 سیستم کنترل چندگانه فونیکس 1396/01/05
138 کابل 25 زوج 1396/01/05
139 پچ کورد 1396/01/05
140 کابل شبکه Cat5 1396/01/05
141 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
142 ترمینال 140 پورتی 1396/01/05
143 کابل CAT6 1396/01/05
144 کانکتور RJ45 1396/01/05
145 خدمات رانژه 1396/01/05
146 خدمات پشتیبانی 1396/01/05
147 قیچی ترمینال 1396/01/05
148 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
149 سیم رانژه 1396/01/05
150 کابل مشترک 1396/01/05
151 جک اسپلیتر 1396/01/05
152 کابل کنسول 1396/01/05
153 کابل پاور 1396/01/05
154 رک کولر دار 1396/01/05
155 ترمینال 100 زوجی 1396/01/05
156 کابل شبکه Cat6 1396/01/05
157 سوئیچ ماژول 1396/01/05
158 نصب پچ پنل 1396/01/05
159 مودم Tenda D.810R 1396/01/05
160 کابل افشان 2/5*3 1396/01/05
161 خدمات نصب تجهیزات پسیو مراکز مخابرات آذربایجان شرقی و غربی 1396/01/05