در حال جستجو...

لیست مصوبات کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات

ردیفشماره مصوبهموضوع دسته بندیتاریخ ابلاغ سازمان
۱جلسه شماره ۱۴بررسی و تصویب مفررات تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنتخدمات ثابت۸۵/۰۵/۰۱
۲جلسه شماره ۲۶بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده هاخدمات ثابت۸۶/۰۴/۱۷
۳جلسه شماره ۴۹اصلاح بندیک الزامات شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه -بررسی و تصویب تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت - دریافت کارمزد به جای حق السهم توسط دفاتر خدمات ارتباطی در رابطه با خدمات پستی - تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت شرکت های فاقد مجوز دارای قرارداد لینک VOIP متقارن قبل از تاریخ ۸۴/۹/۱ با شرکت های مخابرات استان ها و یا شرکت فناوری اطلاعات مقررات عمومی۸۷/۰۷/۰۸
۴جلسه شماره ۸۶تعیین تمامی تعرفه های مصوب کمیسیون به عنوان سقف تعرفه ارایه خدمات ارتباطی -اصلاح جدول نرخ اینترنت مصوبه جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ ( ارائه پیشنهاد نرخ اینترنت پرسرعت توسط سازمان با ضریب اشتراک ۱ به ۱۰) مقررات عمومی۸۹/۰۳/۱۶
۵جلسه شماره ۹۰ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت۸۹/۰۵/۱۰
۶جلسه شماره ۹۶ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات خدمات ثابت۸۹/۰۷/۱۸
۷جلسه شماره ۹۷آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های نداخدمات ثابت۸۹/۰۸/۰۲
۸جلسه شماره ۱۱۲تعرفه واگذاری خطوط E۱ از سوی مخابراتخدمات ثابت۹۰/۰۳/۰۸
۹جلسه شماره ۱۲۰ بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی مقررات عمومی۹۱/۰۷/۳۰
۱۰مصوبه جلسه شماره ۱۴۳تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP خدمات ثابت۹۱/۰۳/۲۸
۱۱مصوبه شماره ۱۴۶تعرفه مكالمات بين الملل صادره از كشور و ترانزيت ترافيك بين الملل خدمات ثابت۹۱/۰۵/۱۸
۱۲مصوبه جلسه شماره ۱۴۷تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتیخدمات ثابت۹۱/۰۶/۰۵
۱۳جلسه شماره ۱۴۹آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعات خدمات ثابت۹۱/۰۷/۰۲
۱۴مصوبه ۱۵۱درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP) خدمات ثابت۹۱/۰۷/۳۰
۱۵جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL خدمات ثابت۹۱/۰۸/۱۴
۱۶شماره ۱ جلسه شماره ۱۵۳سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنتخدمات ثابت۹۱/۰۸/۲۸
۱۷جلسه شماره ۱۵۳اصلاح تعرفه مكالمات صادره بين الملل مصوب جلسه شماره ۱۴۶ كميسيون خدمات ثابت۹۱/۰۸/۲۸
۱۸مصوبه جلسه شماره ۱۵۴تعرفه ارایه خدمات VPLS خدمات ثابت۹۱/۱۰/۱۰
۱۹شماره ۱جلسه شماره ۱۶۳ آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعات مقررات عمومی۹۲/۰۲/۲۹
۲۰شماره ۳ جلسه شماره ۱۶۵پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مقررات عمومی۹۲/۰۳/۲۶
۲۱شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره ۴۹ و ۸۶ كميسيون خدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰
۲۲شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۶تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعاتخدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰
۲۳شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰
۲۴شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری (تعرفه واگذاری هر شماره برای تلفن ثابت، تلفن همراه و هر شماره شبکه wimax ، جایگزین بند ۲ مصوبه ۴۱ و بند ۱ مصوبه ۶۴) مقررات عمومی۹۲/۰۳/۳۰
۲۵شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۷تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت خدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰
۲۶شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۷تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی ارتباطات رادیویی۹۲/۰۳/۳۰
۲۷شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۲دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه خدمات ثابت۹۲/۰۶/۰۳
۲۸شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۲لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكس مقررات عمومی۹۲/۰۶/۰۳
۲۹شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۵اصلاح بند ۲-۲ماده ۳ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۰/۰۳/۲۲ خدمات ثابت۹۲/۰۷/۱۴
۳۰شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶تعرفه واگذاری سرشماری های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوریخدمات ثابت۹۲/۰۷/۲۸
۳۱شماره ۴ جلسه شماره ۱۷۶استفاده از فناوري موسوم به WiFi ارتباطات رادیویی۹۲/۰۷/۲۸
۳۲شماره ۲جلسه شماره ۱۷۷ اصلاحیه مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت ۹۲/۰۸/۱۲
۳۳شماره۳ جلسه شماره ۱۷۷آیین نامه جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور مقررات عمومی۹۲/۰۸/۱۲
۳۴ جلسه شماره ۱۷۹اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶۶ کمیسیون خدمات ثابت۹۲/۱۰/۰۸
۳۵جلسه شماره ۱۸۱ تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز خدمات ثابت۹۲/۱۱/۱۳
۳۶شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۴مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابل خدمات همراه۹۲/۱۲/۲۵
۳۷شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه مقررات عمومی۹۲/۱۲/۲۵
۳۸شماره ۵ جلسه شماره ۱۸۷ تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی تا پایان شهریور ۹۳ خدمات ثابت۹۳/۰۲/۲۱
۳۹شماره ۳ جلسه ۱۸۹تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي خدمات ثابت۹۳/۰۳/۱۸
۴۰شماره ۱ جلسه ۱۹۰دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی۹۳/۰۳/۲۹
۴۱شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۰نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس خدمات ثابت۹۳/۰۳/۲۹
۴۲شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی خدمات همراه۹۳/۰۳/۲۹
۴۳شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۱ تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه تعرفه سرویس۹۳/۰۳/۲۹
۴۴شماره ۱جلسه شماره ۱۹۲ دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی۹۳/۰۳/۳۰
۴۵شماره ۳جلسه شماره ۲۰۰ اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۸۱ و زنجیره قیمت خدمات اینترنت خدمات همراه۹۳/۰۷/۲۰
۴۶شماره۱ جلسه شماره ۲۰۶تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی خدمات ثابت۹۳/۱۰/۲۱
۴۷شماره۲ جلسه شماره ۲۰۶اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP خدمات ثابت۹۳/۱۰/۲۱
۴۸شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات ثابت۹۳/۱۲/۱۷
۴۹مصوبه شماره ۲۱۱ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت خدمات ثابت۹۳/۱۲/۲۴
۵۰شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۲مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکس خدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
۵۱شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۲شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت خدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
۵۲شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره ۱۱۳با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی خدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
۵۳شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۴تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) خدمات ثابت۹۴/۰۲/۲۰
۵۴شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۴لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدماتخدمات ثابت۹۴/۰۲/۲۰
۵۵شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۵تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات ثابت۹۴/۰۳/۰۳
۵۶شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۸اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات همراه۹۴/۰۵/۱۱
۵۷شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت۹۴/۰۵/۱۱
۵۸شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۱اصلاح تبصره بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی خدمات ثابت۹۴/۰۶/۲۹
۵۹شماره ۱جلسه شماره ۲۲۲ ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP خدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
۶۰شماره ۲جلسه شماره ۲۲۲ اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی مقررات عمومی۹۴/۰۷/۱۶
۶۱شماره ۳جلسه شماره ۲۲۲ اصلاح جدول شماره ۱مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶ موضوع تعرفه واگذاری سرشماری های ۴و۵رقمی استانی و کشوری خدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
۶۲شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۹۰موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی۹۴/۰۷/۱۶
۶۳شماره ۲جلسه شماره ۲۲۳ اصلاح بند ۸ مصوبه شماره ۱جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم) خدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
۶۴شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴تفسیر بند ۲-۸ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت خدمات ثابت۹۴/۰۸/۱۰
۶۵شماره ۱جلسه شماره ۲۲۶ شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی۹۴/۰۹/۱۵
۶۶جلسه شماره ۲۲۹ تعرفه مکالمات بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای ثابت و همراه کشور saint-martin- اصلاح برخی موارد مصوبه ۲-۱۵۳ مقررات عمومی۹۴/۱۱/۰۸
۶۷شماره ۱جلسه شماره ۲۳۰ ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مقررات عمومی۹۴/۱۲/۰۹
۶۸شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران مقررات عمومی۹۴/۱۲/۰۹
۶۹شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۲ اصلاح تبصره ۱ بند ۶-۱ مصوبه شماره ۲-۲۲۲ کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم خدمات ثابت۹۵/۰۱/۲۹
۷۰شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۲ دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شماره های تلفن همراه خدمات همراه۹۵/۰۱/۲۹
۷۱شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مقررات حاکم براتصال متقابل مقررات عمومی۹۵/۰۲/۱۹
۷۲شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۴ اصلاح بند های ۳-۲، ۸-۱، ۱۲-۱ و تبصره ۲ بند ۱۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.) خدمات ثابت۹۵/۰۲/۱۹
۷۳شماره۱ جلسه شماره ۲۳۷ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLو اینترنت مبتنی بر فناوری WIFIبه صورت برون سامانی مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
۷۴شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۷ تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
۷۵شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۷ خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲) برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
۷۶شماره ۴ جلسه شماره ۲۳۷ خدمات انتقال ابر انتقال (لایه۳) برای سرعت۱۰۰MPBS وبالاتر مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
۷۷شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ درخصوص تعرفه تلفن ثابت خدمات ثابت۹۵/۰۳/۲۲
۷۸شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۸ اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ - (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید) مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۰
۷۹شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۹ تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ خدمات همراه۹۵/۰۵/۱۷
۸۰جلسه شماره ۲۴۲تعرفه برای تماس از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر مقررات عمومی۹۵/۰۶/۱۴
۸۱شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۸اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ - (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید) مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۰
۸۲شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۹تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ خدمات همراه۹۵/۰۵/۱۷
۸۳جلسه شماره ۲۴۲تعرفه برای تماس از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر مقررات عمومی۹۵/۰۶/۱۴
۸۴شماره ۲ جلسه ۲۴۶اصلاح مصوبه ۶-۲۳۷ درخصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت خدمات ثابت۹۵/۰۸/۲۳
۸۵شماره ۴ جلسه ۲۴۶اصلاح و افزودن موادی به مصوبه شماره ۲-۲۰۶ با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه FCP خدمات ثابت۹۵/۰۸/۲۳
۸۶شماره۶ جلسه شماره ۲۴۶اعطای مهلت به دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP جهت انجام تعهدات دایری پورت و پرداخت مبلغ باقیمانده حق امتیاز خدمات ثابت۹۵/۰۸/۲۳
۸۷شماره۲ جلسه شماره ۲۴۷اصلاح و تکمیل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ با موضوع" مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه¬ای شرکت مخابرات ایران" مقررات عمومی۹۵/۰۹/۰۷
۸۸شماره۳ جلسه شماره ۲۴۷اصول حاکم بر رتبه بندی مراکز داده مقررات عمومی۹۵/۰۹/۰۷
۸۹شماره۱جلسه شماره ۲۴۸تسری تفکیک ترافیک داخل و بین الملل به کلیه اپراتورها مقررات عمومی۹۵/۰۹/۲۱
۹۰شماره۲جلسه شماره ۲۴۸اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمد های حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی۹۵/۰۹/۲۱
۹۱ جلسه شماره ۲۴۹مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی۹۵/۱۰/۰۵
۹۲شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۱تعرفه ترجیحی برای برای ترافیک داده داخلی مقررات عمومی۹۵/۱۱/۰۳
۹۳شماره ۲ جلسه شماره ۲۵۱ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN ) مقررات عمومی۹۵/۱۱/۰۳
۹۴شماره ۳ جلسه شماره ۲۵۲مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار( Significant Market Power ) در کشور مقررات عمومی۹۵/۱۱/۱۰
۹۵شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۳اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت متنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی مقررات عمومی۹۵/۱۱/۲۴
۹۶شماره ۲ جلسه شماره ۲۵۴تصوير مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۵۴ با موضوع تمديد مهلت تادیه پروانه isp isdp , ... برای fcp ها جهت تخفیف اقساط حق امتیاز و تعیین میزان تخفیف تا پایان اردیبهشت و تمدید تعهدات توسعه سال اول پروانه تا پایان خرداد ۹۶ خدمات ثابت۹۵/۱۲/۱۷
۹۷شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps ۱۰۰و بالاتر مقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
۹۸شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز مقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
۹۹شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ تعرفه خدمات ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز مقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
۱۰۰شماره ۷ جلسه شماره ۲۵۴مبنای محاسبه تعرفه از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر خدمات ثابت۹۵/۱۲/۱۷
۱۰۱شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۵تجمیع پروانه های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت fwaدر کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت fcp و ورود به بورس مقررات عمومی۹۶/۰۱/۲۷
۱۰۲مصوبه جلسه شماره ۲۵۸اصلاح برخی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۳۰ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شیکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با ستفاده از فیبر نوری ۹۶/۰۴/۱۱
۱۰۳جلسه شماره ۲۶۰مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریم خدمات ثابت۹۶/۰۵/۰۱
۱۰۴جلسه شماره ۲۶۵تعرفه کاربران نهایی پیام رسان های داخلی ۹۶/۰۸/۱۴
۱۰۵جلسه شماره ۲۶۶مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT خدمات ثابت۹۶/۰۸/۲۱